Collegium Anatomicum w Łodzi

O rodzinie Heinzlów oraz ich wkładzie w krajobraz architektoniczny Łodzi pisaliśmy już wielokrotnie. Dziś zamiast pałaców i monumentalnych grobowców chcemy przybliżyć Wam nieco bardziej filantropijną spuściznę rodziny Heinzlów.

Z tekstu dowiesz się:

  • Jaka sentencja zdobiła wcześniej elewacje budynku?
  • W jakim celu powstał?
  • Jakie muzeum znajduje się obecnie w budynku?

 

Jaki napis zdobił wcześniej wejście do budynku

Przy ulicy Narutowicza 60 znajduje się okazały, dwupiętrowy budynek. Wejście do niego zdobi napis „Collegium Anatomicum”. Od 1945 roku, wcześniej Akademia, a teraz Uniwerystet Medyczny wykorzystuje ten budynek w celach dydaktycznych. Niewielu wie jednak jaki napis zdobił wejście, zanim dodano złote litery Collegium Anatomicum. Pierwotnie w ich miejscu znajdowała się łacińska sentencja „Res Sacra Misare” co oznacza dosłownie „ubogi rzecz święta”.

Do kogo należał

Budynek powstał 1879 roku jako własność Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. Honorowym jego członkiem, jak i inicjatorem Towarzystwa był Juliusz Heinzel, który do swojej śmierci był również prezesem. Towarzystwo działało na rzecz osób starszych i schorowanych. Główną ideą było powstanie odpowiedniego miejsca, w którym starsi i zniedołężniali mogli dożyć swoich ostatnich dni. Środki na rzecz budynku gromadzono przez kilka lat, sama budowa trwała od 1894 do 1897 roku. Największym ofiarodawcą tej inicjatywy była rodzina Heinzlów, niemniej jednak wielu łódzkich fabrykantów wsparło inicjatywę. Z początku mieścił się tutaj zatem Dom Starców i Kalek, a od 1973 roku szpital położniczy św. Elżbiety.

Pozostałe informacje

Budowa gmachu zapoczątkowała rozwój tej części miasta. Budynek sąsiadował z powstającym wówczas Rynkiem Targowym, znanym obecnie jako Plac Dąbrowskiego. Wyjątkowa forma architektoniczna Collegium sprawiła, że w niedługim czasie obszar wokół budynku został wypełniony wieloma oryginalnymi gmachami i kamienicami. Stało się tak za sprawą ciekawej architektury tego obiektu. Za jej autora oficjalnie uważa się Franciszka Chełmińskiego, choć wielu sądzi, że to Otto Gehlig zaprojektował budynek w całości. Wprawny spacerowicz może nawet zauważyć wiele podobieństw elewacji budynku do famuły przy ulicy Tuwima w Łodzi. Oczywiście również autorstwa wspomnianego wcześniej Gehliga.

Źródła wskazują, że w budynku znajduje się obecnie muzeum anatomii. Nie sposób jednak go odwiedzić, gdyż nie jest dostępne dla zwiedzających.

Zobacz na mapie Collegium Anatomicum, poznaj z nami inne ciekawe miejsca w Łodzi.

 

Napisaliśmy na podstawie:
Dariusz Kędzierski, Ulice Łodzi¸ Wydawnictwo Księży Młyn, s.93
Ryszard Bonisławski, Spacerownik Łódzki, Wydawnictwo Gazety Wyborczej, s.34
Krzysztof Stefański, Wielkie Rody Fabrykanckie i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2014, s. 150-151

You may also like

%d bloggers like this: